Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Fax, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ