Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ