Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Τουρισμού, Κεντρική Υπηρεσία (Λ. Αμαλίας 12) και Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Μεγ. Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42).
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ