Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό του κτιρίου του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρήσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ