Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση επτά (7) θέσεων Προϊσταμένου και τριών (3) λοιπών- δεύτερων θέσεων στα κάτωθι Γραφεία Εξωτερικού:

 

Θέσεις Προϊσταμένου:
1. Γαλλίας
2. Ρωσίας
3. Σερβίας
4. Τουρκίας
5. Ισραήλ
6. Κίνας
7. Πολωνίας

 

Λοιπές- δεύτερες θέσεις:
1. Ηνωμένου Βασιλείου
2. Αμερικής
3. Γερμανίας

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ