Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου και πέντε (5) δεύτερων θέσεων στα κάτωθι Γραφεία Εξωτερικού:
Θέση Προϊσταμένου:
1. Βραζιλίας
Δεύτερες θέσεις:
1. Γαλλίας
2. Ρωσίας
3. Σκανδιναβίας
4. Κάτω Χωρών
5. Κίνας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ