Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού.

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση τριών (3) θέσεων Προϊσταμένου στις κάτωθι Υπηρεσίες ΕΟΤ:

Υπηρεσία ΕΟΤ Ισραήλ, με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ.

Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.

Υπηρεσία ΕΟΤ Κάτω Χωρών, με έδρα το Άμστερνταμ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ολλανδία, το
Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ