Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση έξι (6) θέσεων ως εξής, στις κάτωθι Υπηρεσίες Εξωτερικού:

Θέση Προϊσταμένου:

1. Ρουμανίας, με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ρουμανία, τη
Βουλγαρία και την Ουκρανία.

2. Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο.

3. Τουρκίας, με έδρα τη Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία.

Θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου:

4. Ηνωμένου Βασιλείου& Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

5. Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας.

6. Κάτω Χωρών, με έδρα το Άμστερνταμ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ολλανδία, το
Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ