Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου στην Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Πολωνίας.

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου στη κάτωθι Υπηρεσία ΕΟΤ:

Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία
και την Τσεχία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ