Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου στην Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας.

Προκηρύσσουμε, την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου στη κάτωθι Υπηρεσία ΕΟΤ:

Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας, με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και τις χώρες της Βαλτικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ