Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φωτοαντιγραφικές εργασίες

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για να καλύψει τις ανάγκες σε φωτοαντιγραφικές εργασίες της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, για το έτος 2014, καλεί σε υποβολή προσφοράς, προκειμένου να επιλέξει ανάδοχο που θα του ανατεθεί το εν λόγω έργο.
 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014