Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του τουριστικού περιπτέρου του ΕΟΤ για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση GITF 2014 στην Κίνα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της υλοποίησης των σκοπών αυτών, πρόκειται να λάβει μέρος στη διεθνή έκθεση τουρισμού  «Guangzhou International Travel Fair (GITF)», η οποία θα διεξαχθεί στη Γκουαντζού Κίνας από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2014. Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 72 m2  με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των δέκα οκτώ  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (18.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ GITF 2014