Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακόμιση των υπηρεσιών του ΕΟΤ

Αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης είναι η μετακόμιση των υπηρεσιών του ΕΟΤ που στεγάζονται στο κτίριο Τσόχα 24 και Σούτσου 37, στο κτίριο Τσόχα 7 και η μεταφορά αρχειακού υλικού στην Αποθήκη του Οργανισμού, Αγ. Αννης 64, Ρέντη.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 30-07- 2013 και ώρα 10:00.