Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστραλίας (έδρα Μελβούρνη) για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στο πλαίσιο της άμεσης έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστραλίας με έδρα τη Μελβούρνη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά Νησιωτικά Κράτη Ωκεανίας (άρθρο 37 του Ν.5039/2023-ΦΕΚ83/Α’/03.04.2023),προτίθεται να στελεχώσει την εν λόγω θέση Προϊσταμένου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, δυνάμει του άρ.30 §3 του Π.Δ.343/2001, όπως ισχύει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ