Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με θέμα “Υποβολή μελέτης πυρασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΑΣ Ρόδου και έκδοσης Βεβαίωσης Περιοδικού Ελέγχου Δ.Π.”

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με θέμα "Υποβολή μελέτης πυρασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΠΑΣ Ρόδου και έκδοσης Βεβαίωσης Περιοδικού Ελέγχου Δ.Π."
α. Για την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας με σκοπό την χορήγηση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας
β. Για την έκδοση Βεβαίωσης Περιοδικού Ελέγχου Δοχείων Πίεσης (υγραερίου).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 09/10/2013 ώρα 14.00 μ.μ.