Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου (Rodos week)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ RODOS WEEK