Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών διάρκειας δυο μηνών για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού στην Κέρκυρα

Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δυο μηνών για την κατάρτιση στο επάγγελμα του ξεναγού για την περίοδο: 13 Μαΐου 2013 έως 15 Ιουλίου 2013 στην Κέρκυρα, στην έδρα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

– Πρόσκληση

Aποτελέσματα επιτυχόντων 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ