Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 4 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προκήρυξη