06/11/2012: Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού Λονδίνο

06/11/2012: Παγκόσμια Έκθεση Τουρισμού Λονδίνο