23/02/2018: Παρουσίαση στον ΕΟΤ του διεπιστημονικού Eυρωπαϊκού προγράμματος ΜedSTACH για την τεχνολογία στην πολιτιστική κληρονομιά

23/02/2018: Παρουσίαση στον ΕΟΤ του διεπιστημονικού Eυρωπαϊκού προγράμματος ΜedSTACH για την τεχνολογία στην πολιτιστική κληρονομιά


23/02/2018: Παρουσίαση στον ΕΟΤ του διεπιστημονικού Eυρωπαϊκού προγράμματος ΜedSTACH για την τεχνολογία στην πολιτιστική κληρονομιά

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού προγράμματος «MedSTACH: Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage» και τα δυνητικά οφέλη του για τον Ελληνικό τουρισμό, ήταν το θέμα της παρουσίασης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα προς τον Γ.Γ. κ. Κωνσταντίνο Τσέγα και στα στελέχη του ΕΟΤ, από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) και συντονιστή του προγράμματος καθηγητή Φαίδωνα Κυριακίδη, και τον ερευνητή δρ. Άθω Αγαπίου.

 

 

Όπως ενημέρωσε ο κ Κυριακίδης, στόχος του προγράμματος είναι να σχεδιάσει ένα νέο Διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας (με έδρα την Κύπρο) για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου, που θα «πατήσει» στο πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα τόσο των δύο χωρών, όσο και των άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου ( Ισραήλ, Αίγυπτος κ.α.).Αυτό θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε χώρας.

 

H αποστολή του Διεπιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς αρχαιολογίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο του Κέντρου σε σχέση με τον τομέα του τουρισμού θα μπορούσε να αποτελέσει – σύμφωνα με τον δρ. Αγαπίου- τον συνδετικό κρίκο σχεδιασμού, μελέτης και οργάνωσης κοινών δράσεων για τη δημιουργία και προβολή θεματικών πολιτιστικών- τουριστικών προϊόντων των συνεργαζόμενων Μεσογειακών χωρώ, με αμοιβαίο όφελος στο πλαίσιο των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο συντονιστής του προγράμματος, καθηγητής Μηχανικής και Τεχνολογίας (ΤΕ.ΠΑ.Κ) κ. Φαίδων Κυριακίδης, και ο ερευνητής δρ. Άθως Αγαπίου

 

Εταίροι του έργου είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και το University College London. Σημειώνεται ότι στο έργο έχει πρόσφατα απονεμηθεί το σήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.medstach.eu.