Ελλάδα, Κομμάτι της Ψυχής μας

Επικοινωνιακή καμπάνια για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού που δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τη Συμμαχία για την Ελλάδα και τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ), την Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), τον Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), την Ένωσης Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΠΑΚΤ). 

Με κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας “Ελλάδα, κομμάτι της ψυχής μας”, σχεδιάστηκαν καταχωρήσεις, καθώς και μια σειρά από ραδιοφωνικές και οπτικοακουστικές παραγωγές για την τηλεόραση, οι οποίες προέβαλαν τους παραδοσιακούς ξενώνες και τον χειμερινό τουρισμό, τον πολιτισμό, μέσω του νέου μουσείου της Ακρόπολης αλλά και τη ζεστασιά της αθηναϊκή φιλοξενίας και διασκέδασης.