Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι αρμόδιο για:

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού και την καλή οργάνωση των υπηρεσιών του. Ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας, την αξιολόγηση του προσωπικού, την εκπαίδευση και την ανάπτυξή του, την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας, καθώς και την εν γένει διαχείριση των υπηρεσιακών θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Φόρμα επικοινωνίας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Ανδρίτσου Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707587