Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής είναι αρμόδιο για:

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής Παρακολούθησης υποστηρίζει την οικονομική λειτουργία των Τμημάτων και Διευθύνσεων του ΕΟΤ με τη βοήθεια εξειδικευμένης Λογιστικής Εφαρμογής. Εκδίδει τους  τίτλους πληρωμής  για την εξόφληση των δαπανών του ΕΟΤ και παρακολουθεί την είσπραξη των εσόδων. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της Γενικής και  Αναλυτικής Λογιστικής , του Κ.Β.Σ. (κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) και της Φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Επιμελείται επίσης την σύνταξη και δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του ΕΟΤ, Ισολογισμό και  Αποτελέσματα Χρήσης.

Φόρμα επικοινωνίας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Αλεξίου Παρασκευή

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλ.: 2108707535