Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας

Το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:

Το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνο για όλες εκείνες τις ενέργειες που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ. Είναι υπεύθυνο επίσης για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Οργανισμού, τη διαχείριση των οχημάτων του ΕΟΤ και της κινητής περιουσίας του.

Γνωρίστε την ομάδα μας

Γκίτση Ερωφίλη

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707250

Φόρμα επικοινωνίας