Τμήμα Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την εν γένει υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και του πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού. Είναι επίσης υπεύθυνο για την υποστήριξη των υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και για τους ιστοτόπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός.

Φόρμα επικοινωνίας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Σιγανός Αθανάσιος

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλ.: 2108707543