Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδίων Εξοικείωσης

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδιών Εξοικείωσης έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, σύγχρονο, ελκυστικό και πολυποίκιλο τουριστικό προορισμό διεθνώς, είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, συντονισμό και την υποστήριξη ταξιδιών εξοικείωσης καθώς και την φιλοξενία αλλοδαπών εταίρων της τουριστικής αγοράς, όπως δημοσιογράφους και εκπροσώπους ΜΜΕ (press trips) ταξιδιωτικούς πράκτορες του εξωτερικού (fam trips), τηλεοπτικά συνεργεία, διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders). Δέχεται και αξιολογεί προτάσεις, κυρίως από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού καθώς και Πρεσβείες και Προξενεία από χώρες στις οποίες δεν υφίστανται Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.

Φόρμα επικοινωνίας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Θέου Αθανασία

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707012

Γκόνου Ρ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707444

Δράκου Κ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707017

Καραμανιώλα Ζ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707338