Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Τουριστικής προβολής

To Τμήμα Σχεδιασμού & Συντονισμού Τουριστικής Προβολής εισηγείται την στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ. Παράλληλα, συνεργάζεται στενά με τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας για την από κοινού κατάρτιση προγραμμάτων προβολής της περιοχής αρμοδιότητάς τους, ανεξάρτητα αν αυτά εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους. 

Φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

LOGO EOT

Δανοπούλου Ειρήνη 

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707085