Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού (ορθή λειτουργία, μελέτη στεγαστικών αναγκών, μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού, προτάσεις για βελτίωση αποτελεσματικότητάς)  και έχει την εποπτεία των Γραφείων Πληροφοριών Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και Ακρόπολης.

Φόρμα επικοινωνίας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Χρονόπουλος Απόστολος

Προϊσταμένος Τμήματος

Τηλ.: 2108707124