13/12/2012: Παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό από την Υπουργό Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρο Καλαφάτη

13/12/2012: Παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό από την Υπουργό Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρο Καλαφάτη


13/12/2012: Παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό από την Υπουργό Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρο Καλαφάτη

Τους βασικούς άξονες του νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, παρουσίασαν σήμερα η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρος Καλαφάτης, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στον ΕΟΤ.

 

Το σχέδιο που πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα, προχωρά στην αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.

 

Αντικείμενο του Χωροταξικού είναι η διατύπωση στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων καθώς και η προβολή των τουριστικών πολιτικών πάνω στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

 

Με το Ειδικό Χωροταξικό θα εξειδικεύονται θέματα που αφορούν στις ειδικές και γενικές τουριστικές υποδομές. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση σε επενδύσεις ποιοτικού τουρισμού, να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες υποδομές και να αναβαθμιστούν οι βασικές υποδομές της χώρας(π.χ λιμάνια, αεροδρόμια κλπ)σε ειδική και περιφερειακή κλίμακα.

 

Το Χωροταξικό του Τουρισμού θα αποτελέσει βασικό στήριγμα για τις τουριστικές επενδύσεις παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο με αρχές, κανόνες και προτεραιότητες.

 

Η επενδυτική πρόταση που είναι σε στάδιο υπογραφής της προβλεπόμενης από το άρθρο 9, παρ.1, του Νόμου 4002/2011 ΚΥΑ για τον καθορισμό των ειδικότερων κατηγοριών έργων, της γενικής διάταξης των κτιρίων και τους περιβαλλοντικούς όρους του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, είναι το επενδυτικό έργο για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αποτελούμενου από Ξενοδοχείο 350 κλινών, κέντρο θαλασσοθεραπείας και τουριστικές κατοικίες σε γήπεδο 645 στρεμ. στη θέση Βρόσκοπος, Δ. Κέας, Νήσου Κέας, με φορέα υλοποίησης την εταιρία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 24 Α.Ε.».