Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: Κατάρτιση επικοινωνιακού σχεδίου προβολής και προώθησης του Ελληνικού τουρισμού στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:  «Κατάρτιση επικοινωνιακού σχεδίου προβολής και προώθησης του Ελληνικού τουρισμού στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2012 έως και τον Μάιο του έτους 2013 (6μηνης διάρκειας) με τίτλο “Στρατηγική του ΕΟΤ για online/offline επικοινωνία της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός”», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τιμή.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00.

 

Διευκρινίσεις    (19/10/2012, 07:00)

 

Επισημάνσεις   (16/10/2012, 14:26)

 

Διακήρυξη

 

– Παρουσιάσεις που αφορούν το έργο:

 1. Στρατηγική προβολής και διαφήμισης του ΕΟΤ για την τριετία 2011-2013
 2. Στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ  (communication strategy 2010-2013)
 3. Στρατηγική προβολής και προώθησης του ΕΟΤ στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 4. Ειδική επικοινωνιακή στρατηγική “True Greece”

 

Βanners

 

– Πρόσφατες επικοινωνιακές καμπάνιες “You in Greece” και “True Greece” στα Αγγλικά και τα Γερμανικά:

 

TRUE GREECE (Youtube)

 

Στα γερμανικά:

 1. Real experience by Danila (German) – Ein Erlebnis erzählt von Danila
 2. Real experience by Britta (German) – Ein Erlebnis erzählt von Britta
 3. Real experience by Marcus (German) – Ein Erlebnis erzählt von Markus
 4. Real experience by Sofia (German) – Ein Erlebnis erzählt von Sofia

 

Στα αγγλικά:

 1. Real experience by Danila
 2. Real experience by Britta
 3. Real experience by Marcus
 4. Real experience by Sofia
 5. Real experience by Sofka

 

YOU IN GREECE PROJECT (Youtube)

 1. You in Greece (German) – Du in Griechenland
 2. You in Greece
 3. Luxury in Greece (German) – Luxus in Griechenland
 4. Luxury in Greece