Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού στις εξής κατηγορίες:
 α) Μονταρισμένα σύντομα θεματικά βίντεο διάρκειας 1 λεπτού κατάλληλα για προβολή στο διαδίκτυο αλλά και σε τηλεοπτικά δίκτυα βασισμένα σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες και συνιστώσες του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω καθώς και
 β) Παραλλαγές των σύντομων αυτών βίντεο, ίδιας διάρκειας και τέλος
 γ) Αμοντάριστα πλάνα από το ίδιο ανωτέρω υλικό, προκειμένου αυτά να χρησιμεύσουν ως image/video bank του Οργανισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Δευτέρα 08 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00.π.μ
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Δευτέρα 08 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ.