Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Τουρισμού, για δράσεις κατάρτισης Aνθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Τουρισμού, για δράσεις κατάρτισης Aνθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 23-11-2012 και ώρα 14:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (09/11/2012 – 11:56)

Τελική βαθμολογία Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Απόφαση έγκρισης τελικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου