01/11/2012: Παρουσίαση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ελληνικού Τουρισμού

01/11/2012: Παρουσίαση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ελληνικού Τουρισμού