19/12/2012: Νέα Φιλοσοφία και Επικοινωνιακή Στρατηγική ΕΟΤ

19/12/2012: Νέα Φιλοσοφία και Επικοινωνιακή Στρατηγική ΕΟΤ


19/12/2012: Νέα Φιλοσοφία και Επικοινωνιακή Στρατηγική ΕΟΤ

Η νέα διοίκηση του ΕΟΤ σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού εκπόνησε ένα πλάνο στοχευμένων δράσεων και επικοινωνιακής στρατηγικής που αντανακλά και τη νέα φιλοσοφία του ΕΟΤ.