ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια σαράντα πέντε (45) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού)

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια σαράντα πέντε (45) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού)

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016
 
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ.
 
 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2016 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2016 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού)

 

 

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΑΤΜ 2016 - ΑRΑΒΙΑΝ TRAVEL MARKET»

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο - μετά το πέρας της έκθεσης - του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΑΤΜ 2016 - ΑRΑΒΙΑΝ TRAVEL MARKET», η οποία θα διεξαχθεί από 25 έως 28 Απριλίου 2016 στο Ντουμπάι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00
 
 
 
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο:«Κατασκευή, εξοπλισμός,αποξήλωση ,των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρ/μού LETO/ΛΕΤΟ 2016 στην ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ (01-03 /04/2016), και KITF 2016, στο ΑΛΜΑΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (20-22 /04/2016)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή,  εξοπλισμός, διακόσμηση και μετά το πέρας της κάθε έκθεσης, της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον κάθε εκθεσιακό χώρο, των περιπτέρων του ΕΟΤ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού LETO  / ΛΕΤΟ 2016 που θα διεξαχθεί  στην ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ (01-03 Απριλίου 2016), και KITF 2016, που θα διεξαχθεί  στο ΑΛΜΑΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (20-22 Απριλίου 2016)», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

-Διακήρυξη Διαγωνισμού

-Περίληψη Διαγωνισμού

-Σχέδια LETO

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από 29 Φεβρουαρίου έως 13 Μαΐου 2016

Σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 9 της ανωτέρω σχετικής Προκήρυξης, ανακοινώνουμε τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι με την υποβολή των προβλεπομένων στην ανωτέρω σχετική Προκήρυξη δικαιολογητικών, για την εισαγωγή τους στο Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από 29 Φεβρουαρίου έως 13 Μαΐου 2016.

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού COTTM 2016, στο Πεκίνο της Κίνας από 12 έως 14 Απριλίου 2016

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «COTTM 2016», η οποία θα διεξαχθεί από 12 έως 14 Απριλίου 2016 στο Πεκίνο της Κίνας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών : Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00

-Διακήρυξη Διαγωνισμού

-Περίληψη Διαγωνισμού

-Σχέδια περιπτέρου

Yλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 
 
Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει και στην υπ΄ αριθμ. 18062/20-12-2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’), όπως ισχύει
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : Από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016
Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει και στην υπ΄ αριθμ. 18062/20-12- 2012 Απόφαση Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την ειδικότητα του Ξεναγού» (ΦΕΚ 3401/Β’), όπως ισχύει.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016
 
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «FERIE FOR ALLE»,στη Δανία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «FERIE FOR ALLE», η οποία θα διεξαχθεί από 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2016 στο Χέρνινγκ Δανίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00
 
 
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός και αποξήλωση του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Fair of Touris», στο Βελιγράδι Σερβίας»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρρύτει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «International Fair of Tourism», η οποία θα διεξαχθεί από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2016 στο Βελιγράδι Σερβίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  ή 39.837,40 € πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Προθεσμία υποβολής προσφορών:   Μέχρι Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00

Τόπος Διαγωνισμού:  Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα

 

-Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

-Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού

-Σχέδια περιπτέρου IFT

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.