ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «I.L.T.M. 2015»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «I.L.T.M.  2015», η οποία θα διεξαχθεί από 30 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2015 στις Κάννες Γαλλίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών:   Μέχρι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00

 

- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού I.L.T.M. 2015

- Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού I.L.T.M. 2015

- Instruction for marketing materials Cannes

- Λοιπά στοιχεία διακήρυξης I.L.T.M. 2015

- Φωτορεαλιστικά σχέδια

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «IBTM World 2015»

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού «IBTM World 2015», η οποία θα διεξαχθεί από 17 έως 19 Νοεμβρίου 2015 στη Βαρκελώνη Ισπανίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών:   Μέχρι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00

 

- Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού IBTM WORLD

- Περίληψη διακήρυξης IBTM WORLD

- Description of materials and constructions Barcelona

- GNTO floorplan IBTM WORLD

- IBTM WORLD contractor manual 2015

- Stand GNTO Barcelona Front View

- Stand GNTO Barcelona Hanging Banners Logos Lights

- Stand GNTO Barcelona Plan

- Stand GNTO Barcelona Reception

- Stand GNTO Barcelona Storage and bar

- Stand GNTO stand co exhibitor plan

- Stand GNTO stand co exhibitor

- Φωτορεαλιστικά IBTM WORLD

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2015-2016

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προκηρύσσει την εισαγωγή εννιακοσίων (900) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Δευτέρα 07/09/2015 έως και Παρασκευή 25/09/2015 και ώρες από 09:30 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2015

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας από 2 έως 5 Νοεμβρίου 2015», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 16:00 
 
 

- Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού WTM 2015

- Περίληψη διαγωνισμού WTM 2015

- Description of materials and constructions WTM London

- Instructions for marketing material WTM London

- Stand GNTO WTM Discover Greece

- Stand GNTO WTM Hanging Banners

- Stand GNTO WTM Kitchen Bar

- Stand GNTO WTM Logos Lights Banner

- Stand GNTO WTM London office co exhibitor plan

- Φωτορεαλιστικά WTM 2015

Προκήρυξη / Διακήρυξη διεθνή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για του έργο «Προμήθεια λογισμικού/υλικού για την ολοκλήρωση της νέας υποδομής Πληροφορικής του Ε.Ο.Τ. »

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια λογισμικού/υλικού για την ολοκλήρωση της νέας υποδομής Πληροφορικής του Ε.Ο.Τ. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή»

 

Καταλυκτική ημερομηνία υποβολής πrοσφορών : 07/10/2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00

 
 
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμο για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00
 
Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενερεγεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (06-07-2015)

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.».

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Ε.Ο.Τ.», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Πέμπτη 02 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00

Αποσφράγιση προσφορών: Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00

 

- Πρόχειρος διαγωνισμός

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δημιουργικού υλικού με σκοπό την υλοποίηση επικοινωνιακής καμπάνιας «καλωσορίσματος» στους τουρίστες στις πύλες εισόδου-εξόδου και σε άλλα σημεία της χώρας.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) στο πλαίσιο των συνεργειών και των κοινών δράσεων που αναπτύσσει με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, τις Περιφερειακές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές της χώρας και τους φορείς διαχείρισης των πυλών εισόδου – εξόδου ανά την Επικράτεια, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δημιουργικού υλικού με σκοπό την υλοποίηση επικοινωνιακής καμπάνιας «καλωσορίσματος» στους τουρίστες στις πύλες εισόδου-εξόδου και σε άλλα σημεία της χώρας.

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης εκνδιαφέροντος για την προμήθεια 150 ΑΔΔΥ για το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 150 ΑΔΔΥ (Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής) τύπου USB Tokens με το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.