ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός κατασκευής τουριστικού περιπτέρου του ΕΟΤ για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Cruise Shipping - Seatrade 2014 στο Μαϊάμι

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «CRUISE SHIPPING / SEATRADE 2014», η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Η.Π.Α. από 10 έως 13 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:30.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ CRUISE SHIPPING/SEATRADE

- ΣΧΕΔΙΑ CRUISE SHIPPING/SEATRADE (Συνέχεια)

Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «International Fair of Tourism»
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «International Fair of Tourism», η οποία θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι Σερβίας από 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 10:30.
Διοργάνωση ταχύρρυθμου σεμιναρίου κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών για την ειδικότητα του Ξεναγού» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτύπωση έξι (6) θεματικών εντύπων, ενός (1) λευκώματος, ενός (1) πληροφοριακού οδηγού, ενός (1) χάρτη καθώς και την προμήθεια χάρτινων τσαντών και φορητών μνημών (USB)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου της εκτύπωσης έξι (6) θεματικών εντύπων, ενός (1) λευκώματος, ενός (1) πληροφοριακού οδηγού, ενός (1) χάρτη καθώς και την προμήθεια χάρτινων τσαντών και φορητών μνημών (USB), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων τεμαχίων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό ανά είδος.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 11:00
Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τα περίπτερα των εκθέσεων Intourmarket, ΜΙΤΤ, UITT και AITF

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, (συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού εξοπλισμού), διακόσμηση και – μετά το πέρας κάθε έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον κάθε εκθεσιακό χώρο των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού Intourmarket (15-18/3/2014) στη Μόσχα Ρωσίας, ΜΙΤΤ (19-22/3/2014) στη Μόσχα Ρωσίας, UITT (26-28/3/2014) Κίεβο Ουκρανίας, και AITF (3-5/4/2014) Μπακού Αζερμπαϊτζάν», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:30.
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
- ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ)

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AITF 

Διακήρυξη για το τουριστικό περίπτερο του ΕΟΤ για την έκθεση SALON DES VACANCES 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «SALON DES VACANCES 2014», η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλες Βελγίου από 06 έως 10 Φεβρουαρίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑ
 

Διακήρυξη για περίπτερο έκθεσης ITΒ 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού εξοπλισμού), διακόσμηση και μετά το πέρας της έκθεσης την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Internationale Tourismus Borse (Ι.Τ.Β.), η οποία θα διεξαχθεί στο Βερολίνο Γερμανίας από 5 έως 9 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:30
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΣΧΕΔΙΑ

Διακήρυξη για περίπτερα έκθεσης FITUR 2014
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «FITUR», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή».
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:30.
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τα περίπτερα των εκθέσεων Ferinmesse και Ferie For Alle 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις «FERIENMESSE» (16-19 Ιανουαρίου 2014) Βιέννη Αυστρίας και «FERIE FOR ALLE» (21-23 Φεβρουαρίου 2014) στο Χέρνινγκ Δανίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑ FERIENMESSE
- ΣΧΕΔΙΑ FERIE FOR ALLE
- ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ)

 

Διακήρυξη για περίπτερα έκθεσης International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2014)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: "Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2014) 11 έως 12 Φεβρουαρίου 2014, Τελ Αβίβ Ισραήλ".
Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 76 m2  με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.