ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διακήρυξη για περίπτερο έκθεσης ITΒ 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού εξοπλισμού), διακόσμηση και μετά το πέρας της έκθεσης την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Internationale Tourismus Borse (Ι.Τ.Β.), η οποία θα διεξαχθεί στο Βερολίνο Γερμανίας από 5 έως 9 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:30
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΣΧΕΔΙΑ

Διακήρυξη για περίπτερα έκθεσης FITUR 2014
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, εξοπλισμός, διακόσμηση και – μετά το πέρας της έκθεσης – την αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «FITUR», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή».
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9:30.
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τα περίπτερα των εκθέσεων Ferinmesse και Ferie For Alle 2014

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της κάθε έκθεσης – των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις «FERIENMESSE» (16-19 Ιανουαρίου 2014) Βιέννη Αυστρίας και «FERIE FOR ALLE» (21-23 Φεβρουαρίου 2014) στο Χέρνινγκ Δανίας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑ FERIENMESSE
- ΣΧΕΔΙΑ FERIE FOR ALLE
- ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ)

 

Διακήρυξη για περίπτερα έκθεσης International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2014)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: "Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση τουρισμού International Mediterranean Tourism Market (I.M.T.M. 2014) 11 έως 12 Φεβρουαρίου 2014, Τελ Αβίβ Ισραήλ".
Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 76 m2  με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (20.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών CDN για την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitgreece.gr για ένα έτος

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών CDN για την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitgreece.gr για ένα (1) έτος, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση VAKANTIEBEURS 2014 στην Ουτρέχτη Ολλανδίας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «VAKANTIEBEURS 2014», η οποία θα διεξαχθεί στην Ουτρέχτη Ολλανδίας από 14 έως 19 Ιανουαρίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:30.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την προμήθεια 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών

Το Υπουργείο Τουρισμού επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, με αντικείμενο την προμήθεια 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: 06 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
- Επαναπροκήρυξη 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου στην ΕΠΑΣ Ρόδου
Η ΕΠΑΣ Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου και αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου. Το συνολικό ποσό προϋπολογισμού ανέρχεται σε δεκαέξι χιλιάδες (16.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου στην ΕΠΑΣ Ρόδου
Η ΕΠΑΣ Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την υλοποίηση εργασιών εγκατάστασης νέου δικτύου υγραερίου και αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου. Το συνολικό ποσό προϋπολογισμού ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.
Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη φύλαξη του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 4 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
- Προκήρυξη

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.