Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει, καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, Εκθέσεων και Ταξιδίων εξοικείωσης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.

Ειδικότερα, αξιολογεί και υλοποιεί τα προγράμματα δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το πρόγραμμα Εκθέσεων στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την προβολή και προώθηση της χώρας και συνδράμει τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού ή άλλους Δημόσιους φορείς στον σχεδιασμό, συντονισμό και υποστήριξη ταξιδίων εξοικείωσης με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και την προβολή της εικόνας χώρας διεθνώς.

Απαρτίζεται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, το Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδιών Εξοικείωσης  και το Τμήμα Εκθέσεων.

 

Σύνδεσμοι Τμημάτων

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση  των ετήσιων προγραμμάτων δράσεων Δημοσίων Σχέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδιών Εξοικείωσης

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδιών Εξοικείωσης έχοντας ως στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, σύγχρονο, ελκυστικό και πολυποίκιλο τουριστικό προορισμό διεθνώς,

Τμήμα Εκθέσεων

Ο ΕΟΤ, στο πλαίσιο της αποστολής του, σχεδιάζει και καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα συμμετοχής στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις. 

Γνωρίστε την ομάδα μας

LOGO EOT

Ιουλία Κουρεμένου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων

email: kouremenou_i@gnto.gr

Ελένη Γερολυμάτου

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων

email: gerolymatou_e@gnto.gr

Πολίνα Βραχάτη

Προϊσταμένη Τμήματος Εκθέσεων

email: vrachati_p@gnto.gr

Αθανασία Θέου

Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδιών Εξοικείωσης

email: theou_a@gnto.gr

Φόρμα Επικοινωνίας