05/07/2016: Συνέντευξη Τύπου αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά – Ομιλίες Υπουργού και των Γ.Γ. Υπουργείου και Γ.Γ. ΕΟΤ

05/07/2016: Συνέντευξη Τύπου αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά – Ομιλίες Υπουργού και των Γ.Γ. Υπουργείου και Γ.Γ. ΕΟΤ


05/07/2016: Συνέντευξη Τύπου αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά – Ομιλίες Υπουργού και των Γ.Γ. Υπουργείου και Γ.Γ. ΕΟΤ

Φωτό: Η Αν. Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, ο Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κος Γεώργιος Τζιάλλας και ο Αν. Γ.Γ. Τουρισμού κος Γεράσιμος Ζαχαράτος (δεξιά) και ο Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. κος Δημήτριος Τρυφωνόπουλος (αριστερά).