Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΤ στην Ελλάδα και στις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και την εφαρμογή αρχών διοίκησης μέσω στόχων. Είναι επιπλέον υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Απαρτίζεται από το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Προμηθειών.  

Για να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών στείλτε το μήνυμα σας εδώ: administration@gnto.gr

Σύνδεσμοι Τμημάτων

Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού και την καλή οργάνωση των υπηρεσιών του.

Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας

Το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνο για όλες εκείνες τις ενέργειες που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΟΤ. 

Τμήμα Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την εν γένει υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και του πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού. 

Τμήμα Προμηθειών

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό των προμηθειών σε συνεργασία με το σύνολο των Υπηρεσιών του Οργανισμού, κατόπιν καταγραφής των αναγκών τους. 

Γνωρίστε την ομάδα μας

Σπακουρή Αθηνά 

Τηλ.: 2108707061

Φόρμα Επικοινωνίας